Dôležité upozornenie

NEPRÍTOMNOSŤ

Dňa 14.06.2024 je ambulancia zatvorená. V prípade AKÚTNEHO STAVU nás zastupuje:
StanMed s.r.o. MUDr. Sabina Stankovičová
Malokarpatské nám. 2, Bratislava - Lamač
v ordinačných hodinách 8,00-11,00 hod.
Návšteva tejto ambulancie je
po predchádzajúcom telefonickom dohovore na t.č.. 0911 555 464


Milí pacienti,
od 1.2.2023 ambulancia MUDr. Martiškovej ukončila svoju činnosť a starostlivosť o Vás prevzala MUDr. Zajacová - MiriaMed sro.
Ambulancia MUDr. Zajacovej má iné ordinačné hodiny aj celkový chod ambulancie. Všetky tieto zmeny nájdete tu na stránke alebo tiež vyvesené na dverách našej ambulancie. Prosím, pozorne si ich prečítajte. 
V prípade, že nesúhlasíte s touto zmenou, máte slobodnú voľbu nájsť si nového lekára. Stačí, keď nám prinesiete kópiu Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podpísanej u nového lekára a Žiadosť o vydanie zdravotnej dokumentácie od nového lekára.

Tešíme sa na našu budúcu spoluprácu a veríme, že spolu túto zmenu zvládneme bez väčších problémov.
MUDr. Miriam Zajacová a Mgr. Jana Wagnerová