Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

MUDr. Miriam Zajacová

lekár

Mgr. Jana Wagnerová

sestra

Na každé vyšetrenie je potrebné sa OBJEDNAŤ - postup klik sem


Informácie o prípadnej neprítomnosti lekára nájdete na stránke VÚC- klik sem

Stránka e-Vúc sa aktualizuje každý deň o polnoci!

Zdravotný obvod : 
Lackova
Levárska
Silvánska
Kuklovská – nepárne čísla

Zmluvné poisťovne: