Pokyny pre pacientov

  1. Na každé vyšetrenie je potrebné sa OBJEDNAŤ - postup klik sem
  2. Mailová komunikácia:
  •  je možná až po podpise Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti u nás v ambulancii, na ktorej uvediete svoju e-mailovú adresu a tým súhlasíte so všeobecnými podmienkami
  • je možná len z mailu, ktorý ste zadali ako Váš kontaktný (iné mailové adresy SW systém nepriradí k Vášmu menu)
  • je určená výlučne na objednanie chronických, tzn. dlhodobo užívaných liekov, u pacientov, ktorí sú na dané ochorenie sledovaní len v našej ambulancii !!! ( tzn. nie u lekára špecialistu ako napr. internista, kardiológ, neurológ a pod.)
  • maily obsahujúce iné požiadavky ako uvedené vyššie budú automaticky VYMAZANÉ tzn. nebudeme na ne odpovedať.
Pred prvou návštevou ambulancie Vás prosíme, aby ste si stiahli a vyplnili vstupný dotazník, ktorý nám môžete vhodiť do schránky č.6 na prízemí polikliniky oproti bufetu alebo nám ho prineste do ambulancie.