Recepty

predpis chronických liekov a zdravotníckych pomôcok

Postup:

1.  napíšte nám email na adresu  A54292@napislekarovi.sk

Mailom nás je možné kontaktovať až po udelení súhlasu s mailovou komunikáciou. Urobiť tak môžete podpisom Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti u nás na ambulancii, na ktorej uvediete svoju mailovú adresu a tým súhlasíte so všeobecnými podmienkami
alebo
2.  vhoďte svoje požiadavky do schránky na prízemí oproti bufetu

Požiadavka musí obsahovať :
  • meno a rok narodenia
  • presné údaje o požadovaných liekoch/pomôckach (názov, dávka/veľkosť, aktuálne dávkovanie !!)
Recept bude odoslaný elektronicky do 3 pracovných dní.